Ga verder naar de inhoud

Overkoepelende producten en ondersteuning

Voor de ontwikkeling van de monitoringinstrumenten en voor de inhoudelijke en methodologische ondersteuning van de beleidsprocessen investeren we in het systematisch verzamelen, integreren en bewerken van databanken. Binnen dit thema geven we een overzicht van de voornaamste bronnen die binnen het Steunpunt Werk geëxploiteerd worden in functie van de monitoring en de beleidsondersteuning.

De Vlaamse Arbeidsrekening (VAR): De VAR is een product van het Steunpunt Werk dat we in 2007 ontwikkelden om een geïntegreerd arbeidsmarktstatistiekmodel voor Vlaanderen te creëren. Met deze tool geven we inzicht in de lokale diversiteit van arbeidsmarktcijfers en bieden we ondersteuning aan regionale en lokale actoren om een gedifferentieerd beleid te voeren volgens hun specifieke behoeften.

De Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) en de Labour Force Survey (LFS): De EAK is een sociaal-economische steekproefenquête bij Belgische huishoudens uitgevoerd door Statbel. De LFS is de door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waarvan de EAK de Belgische variant is. De EAK en LFS zijn de databronnen die we hanteren voor onze berekeningen van indicatoren in het dashboard ‘Vlaanderen binnen Europa’. Beide bronnen zijn ook onze vertrekbasis voor heel wat bijkomende monitoring en inhoudelijke analyses van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op vlak van arbeidsreserve, arbeidsmobiliteit, beroepen, enzoverder.

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB): het DWH AM&SB bij de KSZ bevat een waaier aan administratieve databronnen, afkomstig van de federale instellingen van de sociale zekerheid en van gewestelijke instellingen. Als Steunpunt Werk werken we ook mee aan de ontwikkeling van het DWH AM&SB via onze bijdrage in het project voor de wetenschappelijke ondersteuning aan het DWH AM&SB. Dat doen we in een samenwerkingsverband met het CESO (KU Leuven) en het Centre Metices (ULB). We maken zelf ook gebruik van de data van het DWH AM&SB, bijvoorbeeld voor de analyse van de uittredeleeftijd van 50-plussers, de arbeidsmarktmobiliteit en de arbeidsreserve. Het is ook een centrale bron in onze VAR.