Ga verder naar de inhoud

Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming

Het Steunpunt Werk werkt mee aan de uitbouw en exploitatie van sociaal-economische databanken over de arbeidsmarkt. In dit kader voorzien we, samen met CESO (KU Leuven) en het Centre METICES (ULB), in de wetenschappelijke ondersteuning van het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH AM&SB) bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ).

Wetenschappelijke ondersteuning DWH AM&SB

Het Datawarehouse AM&SB beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de federale instellingen van de sociale zekerheid en van gewestelijke instellingen. Het wordt in toenemende mate ingezet voor sociaal-economisch onderzoek en beleidsevaluatie. Met de implementatie van de zesde staatshervorming wint het Datawarehouse AM&SB ook in Vlaanderen verder aan belang voor de opvolging en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid.

De wetenschappelijke ondersteuning aan het Datawarehouse AM&SB bestaat deels uit een dagdagelijkse ondersteuning, zoals het documenteren van de opgenomen databronnen en het up to date houden van bestaande indicatoren. Daar bovenop levert het Steunpunt Werk ook haar bijdrage aan de verdieping van het Datawarehouse AM&SB via projectmatige opdrachten. Zo hebben we in het verleden al meegewerkt aan de verbetering van de informatie over het scholingsniveau en werkten we zelf indicatoren uit over de werkintensiteit van huishoudens en over de werkzaamheid van de bevolking. Momenteel werken we onder andere mee aan de opdracht om NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) af te bakenen op basis van administratieve data en aan de ontwikkeling van een opvolgingssysteem voor nieuwkomers. De voortgang van deze projecten wordt samen met deze van de andere onderzoeksteams jaarlijks toegelicht in de beheers- en gebruikersgroep van het Datawarehouse AM&SB op de KSZ.

DWH AM&SB als databron van het Steunpunt Werk

Als Steunpunt Werk gebruiken we zelf ook het DWH AM&SB als databron in onze monitoring en analyses. Zo speelt het DWH AM&SB een belangrijke rol in onze monitoring van de arbeidsreserve en de daaraan gerelateerde analyses rond arbeidsmarktmobiliteit. Daarnaast wenden we data afkomstig van het DWH AM&SB al sinds vele jaren aan in de berekening van de uittredeleeftijd van 50-plussers en voor de berekeningen van de Vlaamse Arbeidsrekening.

Meer info over het DWH AM&SB

Op de website van het Datawarehouse AM&SB vindt u meer informatie over de opbouw van het Datawarehouse AM&SB en de beschikbare data. Daarnaast zijn er ook enkele tools beschikbaar voor het consulteren van statistieken.