Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De visie op krapte-uitdagingen volgens vakbonden ACLVB, ACV en ABVV

28 jun. 2022 — J. Scholiers - M. Gerard - C. Van der Schueren

Beschrijving

De arbeidsmarkt trekt sneller aan dan initieel verwacht, gedreven door verhoogde consumptie, maar de arbeidsmarktkrapte wordt op termijn vooral gedreven door demografische evoluties. Het confronteert ons met de vaststelling dat bepaalde profielen niet (meer) aan bod komen. De krapte is een opportuniteit om de uitdaging aan te gaan en tot een nieuw evenwicht te komen.

Om de arbeidsmarkt in een nieuwe plooi te leggen, dient er meer aandacht te zijn voor drie kenmerken die dusver te weinig aandacht krijgen: een competitief en transparant aanbod, een motor op (sociale) innovatie en aandacht voor kwaliteit.

De krapte geeft (potentiële) werknemers keuzes op de arbeidsmarkt. Om hen op de arbeidsmarkt te trekken is betere, meer transparante informatie nodig, niet alleen over loon, maar ook over leer-, doorstroom- en ondersteuningsmogelijkheden. Tegelijk zullen bepaalde functies ook moeten aangepast worden op vlak van verloning om een correcter beeld te geven van hun maatschappelijke waarde en aandeel in de productiviteit. De krapte kan ook een motor zijn op sociale innovatie, waarbij er meer wordt nagedacht over de werkorganisatie zelf, zowel voor het integreren van atypische profielen als het beter organiseren van het werk. Ten slotte moet er meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de arbeid. Wanneer mensen uitvallen is dit een dubbel verlies, zowel voor de persoon in kwestie, als voor de gemaakte investeringen vanuit de samenleving. Werkbaar werk moet centraal staan en mag niet vrijblijvend worden ingevuld.

Referentie

Scholiers, J., Gerard, M., & Van der Schueren, C. (2022). De visie op krapte-uitdagingen volgens vakbonden ACLVB, ACV en ABVV. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 157-160.