Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

Een verborgen genderkloof: de rol van deeltijds werk in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen

18 dec. 2023 — Ines Penders - Romy Debroey - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De sterke groei van de vrouwelijke arbeidsparticipatie in de afgelopen decennia heeft de werkzaamheidskloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk verkleind. Tegenover mannen, werken vrouwen echter ook in 2022 nog steeds in belangrijke mate deeltijds, zodat er uitgedrukt in arbeidsvolume nog steeds een belangrijk genderverschil bestaat. In deze bijdrage gaan we dieper in op het voorkomen van deeltijds werk bij mannen en vrouwen in Vlaanderen. We kaderen dit in een historisch perspectief, en maken ook de vergelijking met de andere gewesten, de EU-27 en de buurlanden. We diepen de verschillen die we constateren tussen de geslachten in Vlaanderen ook uit naar verdere achtergrond kenmerken (opleidingsniveau, leeftijd en migratieachtergrond) en redenen om deeltijds te werken. Ons onderzoek wijst onder meer uit dat deeltijds werken door vrouwen nog steeds in belangrijke mate gebeurt om zorgtaken op te nemen. Vaak is dit vrijwillig. Desalniettemin toont eerder onderzoek aan dat deeltijds werken niet zonder gevolgen kan zijn op individueel vlak voor de loopbaan, de financiële status, of het welzijn (Coenen en Morsink, 2018; Hoge raad voor de Werkgelegenheid, 2023). Ook voor de economie of samenleving zijn er implicaties, onder andere voor de sociale zekerheid of op vlak van veerkracht. In de conclusie staan we verder stil bij de implicaties van onze bevindingen.

Referentie

Penders, I., Debroey, R., & Vansteenkiste, S. (2023). Een verborgen genderkloof: de rol van deeltijds werk in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 33(2), 20-35.

Gerelateerde cijfers

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2023

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2023

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen