Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Help, ik zit vast tussen mezelf! Een interviewstudie over loopbaaninactie

20 dec. 2022 — P. D'Huyvetter - E. Abraham

Beschrijving

Loopbaaninactie verwijst naar een gebrek aan voldoende actie om een persoonlijke loopbaanwens na te streven gedurende een bepaalde periode. Het fenomeen werd recent geïntroduceerd in een theoretisch kader van Verbruggen en De Vos (2020). Ondanks de risico’s voor het welzijn en prestatievermogen van werknemers, is tot op heden echter weinig geweten over het waarom en hoe van loopbaaninactie. In een empirische studie op basis van 43 semi-gestructureerde interviews verkennen wij de persoonlijke ervaring van werknemers met loopbaaninactie. Uit de interviews blijkt dat deelnemers drie versies van zichzelf beleefden, met uiteenlopende wensen: een strevende ik, een comfortabele ik en een onzekere ik. In lijn met inzichten uit de psychodynamische identiteitsliteratuur, vinden we dat loopbaaninactie gepaard gaat met emotionele spanningen tussen de strevende en comfortabele ik, de strevende en onzekere ik, of alle ik-identificaties tegelijk. Ook ontwikkelden de deelnemers strategieën om de emotionele spanningen te verzachten. Op basis van onze bevindingen geven we aanbevelingen voor praktijk en beleid, geënt op de Belgische arbeidscontext, met als doelstelling bij te dragen aan kwalitatieve en duurzame loopbanen.

Referentie

D'Huyvetter, P., & Abraham, E. (2022). Help, ik zit vast tussen mezelf! Een interviewstudie over loopbaaninactie. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 54-60.