Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Kan een online tool werkenden met een arbeidshandicap helpen bij job crafting?

20 dec. 2022 — B. Moens - C. Claes - W. Peersman

Beschrijving

Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Maatwerk kan hier een oplossing zijn. Maatwerk houdt in dat het werk en de werkomstandigheden aangepast worden aan de individuele sterktes, voorkeuren en behoeftes van medewerkers met en zonder arbeidshandicap. Uiteraard hebben werkgevers hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat medewerkers zelf ook proactief initiatief kunnen nemen in het passend maken van hun werk. Dergelijk gedrag kennen we als job crafting. Uit onderzoek van Brucker en Sundar (2020) blijkt dat mensen met een arbeidshandicap, in vergelijking met mensen zonder arbeidshandicap, weinig aan job crafting doen. Deze onderzoekers roepen op om instrumenten te ontwikkelen die mensen met een arbeidshandicap toelaten om met job crafting aan de slag te gaan, en zodoende meer eigen regie te krijgen over hun werk en loopbaan. Met het ESF-project ‘Disability Inclusive Job Crafting’ hebben we gehoor gegeven aan deze oproep. We hebben een online tool – de JOS-app – ontwikkeld die mensen met een arbeidshandicap middels micro-interventies ondersteunt bij job crafting, en dit vervolgens in de praktijk getest. Hierbij hebben we onderzocht in welke mate de tool het job crafting gedrag bevordert, en zodoende leidt tot meer jobtevredenheid en een hogere ervaren inzetbaarheid. Uit ons onderzoek kunnen we besluiten dat het gebruik van de JOS-app bijdraagt tot het verhogen van job crafting gedrag bij mensen met een arbeidshandicap. Op het vlak van jobtevredenheid en employability zien we na het gebruik van de JOS-app (nog) geen onmiddellijke verbetering.

Referentie

Moens, B., Claes, C., & Peersman, W. (2022). Kan een online tool werkenden met een arbeidshandicap helpen bij job crafting? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 68-76.