Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2020

20 aug. 2020 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

Het kwartaalbericht van mei wierp een eerste licht op de door de COVID-19-pandemie gecreëerde breuklijn in het economisch landschap. In dat kwartaalbericht dienden we echter nog een reeks indicatoren op te nemen die de gunstige arbeidsmarktperiode van vóór COVID-19 omvatten. In dit nieuwe kwartaalbericht is dat reeds beperkter het geval, waardoor we een beter beeld krijgen van de impact van de eerste maanden van deze crisis. We brengen in dit bericht dan ook opnieuw de meest recent beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren op vlak van conjunctuur, werkzaamheid, werkloosheid, (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Ons kwartaalbericht van mei en de daaropvolgende tweewekelijkse updates op onze Steunpunt Werk website maakten duidelijk dat de initiële impact op de arbeidsmarkt groot is geweest. Ook de Belgische economische groei heeft hard te lijden onder de pandemie, toch zien we ook tekenen van herstel. Zo vertonen het ondernemers-, consumentenvertrouwen en de uitzendarbeid, na een historische dieptepunt bereikt te hebben in april, een duidelijke verbetering. Ook de jaargroei van het aantal niet-werkende werkzoekenden neemt terug af in juni en juli en de uitstroom naar werk herstelt zich in het tweede kwartaal. Tegelijkertijd valt de opmars van het consumentenvertrouwen in juli stil, en nemen het aantal ontvangen en openstaande vacatures stelselmatig af. De meeste indicatoren bevinden zich ook nog relatief veraf van het niveau van voor de crisis. De impact op de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad en op de sectorale tewerkstelling is op dit moment nog onvolledig. Toch constateren we in de RSZ-tewerkstellingscijfers van het eerste kwartaal 2020 reeds een eerste negatieve jaargroei, na een jarenlange trendmatige aanwas van de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling. Het beeld dat we in dit kwartaalbericht verkrijgen is dus duidelijk nog tweeslachtig. De arbeidsmarkt lijkt nog in verschillende richtingen te kunnen evolueren, met ook grote sectorale verschillen, zeker gegeven de tweede coronagolf waarin we ons momenteel bevinden.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2020). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2020 (Werk.Focus 2020 nr. 5). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Mei 2020

14 mei 2020 — Ruben De Smet, Gert Theunissen, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Januari 2020

04 feb. 2020 — Ruben De Smet, Gert Theunissen, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. November 2019

05 dec. 2019 — Ruben De Smet, Gert Theunissen, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen