Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2023

09 okt. 2023 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de recentste stand van zaken van de Vlaamse arbeidsmarkt op vlak van werkzaamheid en werkloosheid, tewerkstelling en sectoren, en vacatures en krapte. Onze analyses trekken al een ganse tijd dezelfde, positieve lijn door: de Vlaamse werkzaamheidsgraad zet zich op recordhoogte, de werkloosheidscijfers blijven stabiel en we constateren nog steeds erg veel vacatures, maar ook een uitgesproken krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Toch merken we ook dat de gunstige groeiritmes van de belangrijkste tewerkstellingsindicatoren stil lijken te vallen. De werkzaamheidsgraad neemt op kwartaalbasis (trendgemiddelde) slechts licht toe en lijkt voorlopig eerder te stabiliseren. Ook de loontrekkende tewerkstelling kan nog steeds positieve cijfers voorleggen, maar noteerde wel zijn laagste groeicijfers in het post-COVID-19-tijdperk. We stellen ook vast dat een aantal groepen hun pre-COVID-19-crisisniveau nog niet bereikt hebben, zoals de 20- tot 24-jarigen en de kortgeschoolden. Zij kennen naast een relatief lage werkzaamheidsgraad ook nog een kloof met hun precrisisniveau. Bij personen met een migratieachtergrond stellen we het omgekeerde vast, en valt hun gunstige evolutie op in zowel werkzaamheid als werkloosheid.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2023). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2023 (Werk.Focus 2023 nr. 4). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2023

24 jul. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2023

20 apr. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. December 2022

26 jan. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2023 M12

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K3

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen