Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2023

20 apr. 2023 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In dit kwartaalbericht nemen we opnieuw poolshoogte van de recentste stand van zaken van de Vlaamse arbeidsmarkt op vlak van werkzaamheid en werkloosheid, tewerkstelling en sectoren, en vacatures en krapte. Onze vaststellingen onderstrepen verder het verhaal van het voorgaande kwartaalbericht. Positief nieuws bij uitstek is dat de Vlaamse werkzaamheidsgraad, met een nieuwe toename in het vierde kwartaal van 2022, reeds een jaar nieuwe recordhoogtes opzoekt. Anderzijds stellen we vast dat jongeren en kortgeschoolden qua arbeidsmarktdeelname nog steeds ver verwijderd zijn van hun pre-COVID-19-niveau. Personen met een arbeidshandicap kennen dan weer een sterke negatieve jaargroei van de werkzaamheidsgraad.

Verschillende andere arbeidsmarktindicatoren toonden de voorbije kwartaalberichten gunstige signalen: zo kende de vacaturemarkt een absolute hoogconjunctuur, nam de werkloosheidsgraad stelselmatig af, en groeide de loontrekkende tewerkstelling verder aan. Dit kwartaalbericht herbevestigt de eerste kantelpunten die we bij enkele indicatoren vaststelden, en trekt die lijn verder door. De vacaturemarkt koelt wat af, de werkloosheidsgraad stabiliseert op kwartaalbasis, het aantal werkzoekenden zonder werk kent een verdere stijging en de loontrekkende tewerkstelling een lichte afname. De krapte op de arbeidsmarkt blijft wel erg overheersend: met 1,8 werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature. De toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt blijft daarbij wel in erg veel onzekerheid gehuld, met een inflatie die hardnekkiger blijkt dan aanvankelijk gedacht.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2023). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2023 (Werk.Focus 2023 nr. 2). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. December 2022

26 jan. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2022

18 okt. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2022

07 jul. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M4

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen