Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Onderzoek naar de effectiviteit van opleidingen voor werklozen met machineleertechnieken

21 dec. 2021 — J. Bollens - B. Cockx

Beschrijving

VDAB organiseert heel wat beroepsopleidingen voor werklozen. Dit roept vanuit evaluatiestandpunt een aantal interessante vragen op: zijn er bepaalde types van werklozen die meer gebaat zijn bij een bepaald type van opleiding? Zijn er dan weer andere types die meer baat hebben bij een ander type van opleiding? Zijn er ook werklozen die minder geholpen worden door het volgen van een opleiding, maar misschien wel meer baat hebben bij een andere maatregel? Om een antwoord te vinden op deze en soortgelijke vragen, startte VDAB eind 2018 in samenwerking met Bart Cockx (Universiteit Gent) en Michael Lechner (Universiteit van St. Gallen) een onderzoek dat gebruik maakt van machineleertechnieken. Uit de bevindingen komt onder meer naar voren dat de bestaande toewijzing van werklozen aan acties nog niet optimaal is: als men het ontwikkelde model zou inzetten voor de toewijzing van werklozen aan opleidingen, zou een beduidende tewerkstellingswinst kunnen worden geboekt. Naast deze specifieke inhoudelijke conclusie, is er bovendien de algemene vaststelling dat machineleertechnieken kansen aanreiken om in de toekomst de effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid systematischer en regelmatiger op te volgen.

Referentie

Bollens, J., & Cockx, B. (2021). Onderzoek naar de effectiviteit van opleidingen voor werklozen met machineleertechnieken. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 123-130.