Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Verzameling aan inzichten over levenslang leren: leergretigheid, lerende organisaties, aanbod, begeleiding en afstemming tussen vraag en aanbod

05 jul. 2022 — Sarah Vansteenkiste - D. Kimps - Ines Penders - S. Deschietere - M. Van Cauwenberghe

Beschrijving

De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor heel wat uitdagingen. Een van de kernwoorden in het arbeidsmarktbeleid zijn levenslang leren en een cultuur van permanente vorming. Het meten, monitoren en analyseren van verschillende aspecten van levenslang leren (denk aan leermotivatie, het beschikbare aanbod, de opleidingsinvesteringen enzovoort) zijn dan ook noodzakelijk om de omslag naar een lerende samenleving te realiseren. In het nieuwe rapport ‘verzameling aan inzichten over levenslang leren: leergretigheid, lerende organisaties, aanbod, begeleiding en afstemming tussen vraag en aanbod’ worden heel wat inzichten en informatie over het onderwerp verzameld. Dit rapport is een samenwerking tussen Steunpunt Werk, het expertisecentrum innovatieve leerwegen van DWSE, het departement onderwijs en vorming en de verschillende leden van de werkgroepen die zich voor het Partnerschap Levenslang Leren in 2021 over een aantal aspecten van levenslang leren hebben gebogen. Het initiële doel van dit document was om de leden van de werkgroepen van het Partnerschap Levenslang Leren te informeren over verschillende topics rond levenslang leren. Ondertussen is het uitgegroeid tot een niet-exhaustieve collectie van rapporten, onderzoeken, beleidsteksten en experimenten over levenslang leren, bestemd voor zowel actoren in het levenslang leren-landschap als geïnteresseerden.

Het rapport start met een hoofdstuk over monitoring, met uitleg over welke bronnen er zijn, de verschillen in methodologie en definities, interessante (toekomstige) monitoringsprojecten enzovoort. Na deze inleiding volgen de rapporten, studies en adviezen, opgedeeld in vijf thema’s: leercultuur met participatie, motivatie en drempels, lerende organisaties, het aanbod, begeleiding en ondersteuning, en de afstemming van vraag en aanbod. Vervolgens worden projecten en voorbeelden uit het veld besproken en tot slot enkele relevante beleidsteksten. Onder andere de twee reeds gepubliceerde monitoringsrapporten over levenslang leren in samenwerking met het departement WSE en de twee Expertenadviezen komen aan bod in dit rapport.

Referentie

Vansteenkiste, S., Kimps, D., Penders, I., Deschietere, S. & Van Cauwenberghe, M. (2022). Verzameling aan inzichten over levenslang leren: leergretigheid, lerende organisaties, aanbod, begeleiding en afstemming tussen vraag en aanbod. Rapport. Leuven/Brussel: Steunpunt Werk/Departement Werk en Sociale Economie.