Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Wat is de welzijnsimpact van atypische arbeidstijden in de bewakingssector?

20 dec. 2022 — A. Apostel - S. Vandekerckhove - S. Desiere - K. Lenaerts - C. Walter

Beschrijving

Dit onderzoek bestudeert de prevalentie en de gevolgen van atypische arbeidstijden in de bewakingssector. Op basis van een representatieve enquête bij 497 bewakingsagenten typeren we de arbeidstijdregeling in de Belgische bewakingssector aan de hand van acht arbeidstijdkenmerken. Vervolgens analyseren we het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van bewakingsagenten en onderzoeken we het verband tussen specifieke arbeidstijdkenmerken en welzijnsuitkomsten. De resultaten tonen onder andere aan dat roosterautonomie consistent positief verbonden is met goede welzijnsuitkomsten, in tegenstelling tot onregelmatigheid en oproepbaarheid. Naast welzijnsimpact en de relatie met arbeidstijdkenmerken gaan we ook na hoe werknemers de houdbaarheid van hun job zelf inschatten. Voor de verschillende houdbaarheidscomponenten die onderzocht worden (zoals inspraak en de leeftijd tot wanneer het werk houdbaar wordt geacht), zijn er aanwijzingen dat de bewakingssector slecht scoort. Ten slotte onderzoeken we via een vignette-experiment in welke mate werknemers willen gecompenseerd worden voor atypische arbeidstijden ten opzichte van een klassieke job waarbij uitsluitend overdag wordt gewerkt.

Onderzoeksthema

Sectoren Werkend Jobkenmerken

Referentie

Apostel, A., Vandekerckhove, S., Desiere, S., Lenaerts, K., & Walter, W. (2022). Wat is de welzijnsimpact van atypische arbeidstijden in de bewakingssector? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 93-101.