Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Wie kiest voor duaal leren?

28 jun. 2022 — W. De Cort - D. Verhaest - K. De Witte

Beschrijving

Bij duaal leren verwerven leerlingen zowel competenties op de werkvloer als op de schoolbanken. De inschrijvingsaantallen in het nieuwe systeem van duaal leren blijven echter beneden de initiële verwachtingen. Minder dan 2% van de leerlingen in het Vlaams beroeps- en technisch secundair onderwijs volgt een duale opleiding. Dit artikel onderzoekt mogelijke oorzaken en oplossingen voor het beperkt aantal inschrijvingen. Het hanteert hiervoor twee literatuurstudies, een vragenlijst met keuze-experiment en twee traditionele experimenten. Volgens eerder wetenschappelijk onderzoek zijn interesses, gevoelens van bekwaamheid en perceptie van arbeidsmarktkansen cruciaal in het studiekeuzeproces. De oorzaak voor de lage inschrijvingsaantallen ligt vermoedelijk niet daar. Vlaamse leerlingen zijn enthousiast over werkplekleren, voelen zich er bekwaam bij en denken dat het zou helpen om een job te vinden. Volgens inzichten uit de gedragseconomie speelt echter ook het imago van een opleiding een rol. Hier is bij duaal leren ruimte tot verbetering. Bij leerlingen leeft de perceptie dat een keuze voor een duale opleiding vaak gemotiveerd is door schoolmoeheid of de bijhorende leervergoeding. Uit het keuze-experiment blijkt dat leerkrachten en ouders een sterke invloed hebben op het studiekeuzeproces, net zoals de leervergoeding. Ouders hebben volgens leerlingen en leerkrachten echter het minst positieve beeld van duale opleidingen. Uit een gerandomiseerd experiment blijkt dat een korte online quiz die leerlingen in het beroepsonderwijs informeert over duale opleidingen hun voorkeur voor deze opleiding kan doen toenemen. Uit een tweede experiment blijkt echter dat een uitgebreide campagne geïnformeerd door eerder wetenschappelijk onderzoek er niet in slaagt de keuzes van leerlingen significant te beïnvloeden. We identificeren mogelijke oorzaken voor dit verschil in effect en formuleren acht beleidsimplicaties om van duaal leren een actieve en geïnformeerde keuze te maken.

Referentie

De Cort, W., Verhaest, D., & De Witte, K. (2022). Wie kiest voor duaal leren? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 185-192.