Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

Zoeken naar een evenwicht tussen economische en werknemersbelangen. Een onderzoek naar het voorkomen van flexibele arbeidsvormen bij loontrekkenden in Vlaanderen

18 dec. 2023 — Sarah Vansteenkiste - Romy Debroey - Ines Penders

Beschrijving

De roep om meer flexibele arbeidsvormen, zoals weekendwerk, avondwerk, nachtwerk en ploegenarbeid, komt regelmatig naar voren vanuit werkgeverskant. Het is volgens deze zijde een noodzaak om de economie draaiende te houden, en jobs niet verloren te laten gaan. Anderzijds wijzen vakbondsvertegenwoordigers vaak op de nefaste gevolgen die deze stelsels kunnen hebben op de individuele gezondheid. In deze bijdrage onderzoeken we hoe diverse vormen van flexibele arbeid aanwezig zijn onder loontrekkenden in Vlaanderen. We bekijken hoe dit zich verhoudt tot de andere gewesten, het EU-27-gemiddelde en onze buurlanden. We gaan ook in op een sectoraal perspectief en analyseren zo het voorkomen van de flexibele arbeidsvormen en hun evolutie tijdens het laatste decennium in zes grote sectoren: de commerciële diensten, de gezondheidszorg en maatschappelijke dienst verlening, de industrie, het onderwijs en de openbare besturen. Tot slot richten we ons ook op het individuele perspectief, waar we voor de voorbije twee decennia nagaan in welke mate het voorkomen van de flexibele arbeidsvormen bij loontrekkenden verschilt naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en migratieachtergrond.

Referentie

Vansteenkiste, S., Debroey, R., & Penders, I. (2023). Zoeken naar een evenwicht tussen economische en werknemersbelangen. Een onderzoek naar het voorkomen van flexibele arbeidsvormen bij loontrekkenden in Vlaanderen. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 33(2), 5-19.

Gerelateerde cijfers

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2022

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen