Ga verder naar de inhoud

Arbeidsmarktprojecties

20 nov. 2023 - volgende update voorzien: september 2024

Beschrijving

In dit dashboard kan je de resultaten uit ons arbeidsmarktprojectiemodel raadplegen. Dit projectiemodel laat toe om de toekomstige evolutie van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens diverse scenario's te projecteren.

Het dashboard omvat twee tabbladen:

  • De eerste pagina Arbeidsmarktindicatoren biedt een overzicht van onze projecties (tot en met 2032) voor de werkzaamheids-, activiteits- en werkloosheidsgraden en de overeenstemmende aantallen werkenden, beroepsactieven en werklozen. Naast toekomstprojecties bevat het dashboard ook de historische tijdreeksen (vanaf 1985). Ook bevolking is als indicator op deze pagina opgenomen, met historische gegevens en de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau. Voor meer achtergrond bij onze arbeidsmarktprojecties en duiding bij de recentste projectieresultaten kan je terecht op de themapagina over de werkzaamheidsprojecties.
  • Op het tweede tabblad staat de Vervangingsvraag 55+ centraal: de netto-uitstroom van 55-plussers uit de arbeidsmarkt. We leiden deze belangrijke indicator voor de omvang van het arbeidsaanbod af uit (historische en geprojecteerde) aantallen werkenden. Meer duiding vind je op onze themapagina over de vervangingsvraag 55+.

Het dashboard is interactief: je kan zelf een populatie afbakenen naar regio, geslacht en leeftijd, één of meer van de drie scenario’s aanvinken, en de indicator en het startjaar kiezen waarvoor je de historische tijdreeks en de projecties wilt visualiseren.

Metadata

Bronvermelding

Arbeidsmarktprojectiemodel Steunpunt Werk (november 2023)