Ga verder naar de inhoud

Sociale balans: opleidingsinspanningen in bedrijven

28 jun. 2021

Beschrijving

Om de opleidingsinspanningen in de ondernemingen in kaart te brengen kan beroep gedaan worden op de bedrijfsgegevens uit de sociale balansen. De sociale balans is een instrument waarmee ondernemingen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België dienen te rapporteren over de opleidingsactiviteiten die tijdens het boekjaar door hun werknemers gevolgd zijn. Het gaat hierbij over het aantal betrokken werknemers, het aantal gevolgde opleidingsuren en de kosten voor de onderneming.

De sociale balansgegevens worden verzameld voor een onderneming in haar geheel. De hoofdzetel is daarbij bepalend voor de toekenning van de locatie – of het gewest – waaraan de sociale balansgegevens worden toegewezen. Op basis van een door het Steunpunt Werk ontwikkelde ramingsmethode worden de gegevens uit de sociale balans geregionaliseerd en kunnen we voor bepaalde indicatoren ook uitspraken doen over Vlaanderen. Zo bieden de opleidingsparticipatiegraad, de opleidingsuren als percentage van de gewerkte uren en de gemiddelde opleidingsduur per werknemer dan wel per deelnemer aan opleiding heel wat informatie.

Er zijn twee reeksen beschikbaar:

  • De eerste cijferreeks heeft betrekking op alle bedrijven, ongeacht of ze al dan niet opleiding verstrekten.
  • De andere cijferreeks heeft enkel betrekking op de vormingsbedrijven. Om te bepalen of een bedrijf een vormingsbedrijf is, moet het betreffende bedrijf aangeven dat werknemers een vorm van formele of informele opleiding hebben gevolgd. Indien er geen deelnemers geregistreerd zijn, worden de bedrijven niet meegeteld als vormingsbedrijf.

Metadata

Gerelateerde publicaties

De evolutie van opleidingsinspanningen in Vlaamse bedrijven tussen 2015 en 2019

29 jun. 2021 — M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Monitoringsrapport opleidingsdeelname en opleidingsinspanningen werkgevers in Vlaanderen (editie 2021)

30 nov. 2021 — Ines Penders, C. R. Gaasendam, M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen