Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Monitoringsrapport opleidingsdeelname en opleidingsinspanningen werkgevers in Vlaanderen (editie 2021)

30 nov. 2021 — Ines Penders - C. R. Gaasendam - Michelle Sourbron - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering en het relanceplan Vlaamse Veerkracht speelt het ontwikkelen van een leercultuur in Vlaanderen een centrale rol. Om de omslag naar een lerende samenleving te realiseren, is het meten en monitoren van opleidingsinspanningen dan ook cruciaal. In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie brengen we de tweede editie van het monitoringsrapport ‘opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen’. In 2020 lanceerden we reeds de eerste editie van dit rapport over levenslang leren, waarin we een uitgebreide monitoring van de opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen brachten op basis van zes bronnen. Het jaarrapport van 2021 brengt in drie hoofdstukken een update van de cijfers van de Enquête naar de Arbeidskrachten, met aanvullende inzichten uit de COVID-19-survey van de Vlaamse Statistische Autoriteit en de sociale balansen van ondernemingen. De combinatie van deze drie bronnen laat toe om een analyse van jaarstatistieken met betrekking tot levenslang leren te combineren met inzichten in de opleidingsmotieven, de impact van de COVID-19-pandemie, en de werkgeversinspanningen. Zowel het perspectief van het individu als van de werkgever wordt dus belicht in dit rapport.

Referentie

Penders, I., Gaasendam, C.R., Sourbron, M,. & Vansteenkiste, S. (2021). Monitoringsrapport opleidingsdeelname en opleidingsinspanningen werkgevers in Vlaanderen (Werk.Rapport 2021 nr.1). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Monitoringsrapport opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen (editie 2020)

12 jun. 2020 — H. Van Langenhove, Ines Penders, Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen