Ga verder naar de inhoud

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

31 mrt. 2023 - volgende update voorzien: juni 2023

Beschrijving

Om de arbeidsreserve in kaart te brengen, maken we gebruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd door Statbel. Via de EAK kunnen we de populatie op actieve leeftijd (tussen 20 en 64 jaar) opdelen in werkenden, werklozen en niet-beroepsactieven.

Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad. Deze geeft echter maar een deel van de arbeidsreserve weer. Er wordt nog heel wat potentiële arbeid en beschikbaar arbeidsvolume niet opgenomen bij de werkloosheidscijfers. In deze cijferreeksen kijken we met een ruimere blik naar de mogelijke arbeidsreserve.

In 2021 werd de EAK grondig hervormd waardoor bepaalde groepen van de arbeidsreserve niet meer te repliceren zijn. Daarenboven heeft ook Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, bepaalde definities gewijzigd. Doordat we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de Europese definities en we gebonden zijn aan de mogelijkheden van de data, hebben we vanuit het Steunpunt Werk onze methodologie voor bepaalde groepen aangepast. Hierdoor zijn de data afwijkend van voorgaande tijdreeksen en publicaties.

Op deze cijferpagina kan je ook de potentiële werkzaamheidsgraad terugvinden. Hierbij gaan we na hoe sterk de werkzaamheidsgraad zou worden opgehoogd als we erin slagen om de op het eerste gezicht ‘makkelijkste’ groepen van arbeidsreserve aan de slag te krijgen bovenop de werkende populatie.

Met de EAK stellen we data ter beschikking voor de provincies, gewesten en België. Voor de provincies is er enkel data beschikbaar vanaf 2021, voor de gewesten kan je een tijdreeks raadplegen van 2012 tot en met 2022. Als bijkomende nieuwigheid kan je vanaf nu ook provinciale trendcijfers raadplegen voor de recentste kwartalen, op dit moment gaat het om het vierde kwartaal 2021 tot en met het vierde kwartaal 2022. We plannen deze laatste cijferreeks ook elk kwartaal te updaten.

Gerelateerde publicaties

De onvervulde arbeidswens van Vlaanderen in Europees perspectief

28 jun. 2022 — Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data

02 okt. 2019 — Sarah Vansteenkiste, Michelle Sourbron, Bart Scholiers, E. Van Onacker, P. J. De Graeve, Ruben De Smet
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Het arbeidspotentieel en de potentiële werkzaamheidsgroei anno 2019: een analyse per gewest op basis van EAK

19 jun. 2020 — Sarah Vansteenkiste, Michelle Sourbron
Over.Werk
Meer lezen