Ga verder naar de inhoud

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

25 nov. 2021 - volgende update voorzien: zomer 2022

Beschrijving

Om de potentiële arbeidsreserve in kaart te brengen, maken we gebruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd door Statbel. Via de EAK kunnen we de populatie op actieve leeftijd (tussen 20 en 64 jaar) opdelen in werkenden, werklozen en niet-beroepsactieven.

Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad. Deze geeft echter maar een deel van de ‘potentiële’ arbeidsreserve weer. Er wordt nog heel wat potentiële arbeid en beschikbaar arbeidsvolume niet opgenomen bij de werkloosheidscijfers. Enerzijds gaat het om werkenden die mits een efficiëntere benutting van de arbeidsuren ruimer ingezet kunnen worden (tijdsgerelateerde ondertewerkgestelden), en anderzijds om niet-beroepsactieven die potentieel toch inzetbaar zijn (zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven en inzetbare niet-beroepsactieven).

Op deze cijferpagina kan je ook de potentiële werkzaamheidsgraad terugvinden. Hierbij gaan we na hoe sterk de werkzaamheidsgraad zou worden opgehoogd als we erin slagen om de op het eerste gezicht ‘makkelijkste’ groepen van arbeidsreserve aan de slag te krijgen bovenop de werkende populatie.

Met de EAK stellen we data ter beschikking voor de provincies, gewesten en België. Voor de provincies is er enkel data beschikbaar voor 2020.

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) - EAK

Gerelateerde publicaties

De onvervulde arbeidswens van Vlaanderen in Europees perspectief

28 jun. 2022 — Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data

02 okt. 2019 — Sarah Vansteenkiste, Michelle Sourbron, Bart Scholiers, E. Van Onacker, P. J. De Graeve, Ruben De Smet
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Het arbeidspotentieel en de potentiële werkzaamheidsgroei anno 2019: een analyse per gewest op basis van EAK

19 jun. 2020 — Sarah Vansteenkiste, Michelle Sourbron
Over.Werk
Meer lezen