Ga verder naar de inhoud

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

16 apr. 2024 - volgende update voorzien: juni 2024

Beschrijving

Om de arbeidsreserve in kaart te brengen, maken we gebruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd door Statbel. Via de EAK kunnen we de populatie op actieve leeftijd (tussen 20 en 64 jaar) opdelen in werkenden, werklozen en niet-beroepsactieven.

Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad. Deze geeft echter maar een deel van de arbeidsreserve weer. Er wordt nog heel wat potentiële arbeid en beschikbaar arbeidsvolume niet opgenomen bij de werkloosheidscijfers. In deze cijferreeksen kijken we met een ruimere blik naar de mogelijke arbeidsreserve.

Op deze cijferpagina kan je ook de potentiële werkzaamheidsgraad terugvinden. Hierbij gaan we na hoe sterk de werkzaamheidsgraad zou worden opgehoogd als we erin slagen om de op het eerste gezicht ‘makkelijkste’ groepen van arbeidsreserve aan de slag te krijgen bovenop de werkende populatie.

Met de EAK stellen we data ter beschikking voor de provincies, gewesten en België. Voor de provincies is er enkel data beschikbaar vanaf 2021, voor de gewesten kan je een tijdreeks raadplegen van 2012 tot en met 2023. Als bijkomende nieuwigheid kan je vanaf nu ook provinciale en gewestelijke trendcijfers raadplegen voor de recentste kwartalen, op dit moment gaat het om het vierde kwartaal van 2021 tot en met het vierde kwartaal van 2023. We plannen deze laatste cijferreeks ook elk kwartaal te updaten.

Metadata

Gerelateerde publicaties

De onvervulde arbeidswens van Vlaanderen in Europees perspectief

28 jun. 2022 — M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data

02 okt. 2019 — Sarah Vansteenkiste, M. Sourbron, Bart Scholiers, E. Van Onacker, P. J. De Graeve, Ruben De Smet
Rapporten Copublicatie
Meer lezen