Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De visie op krapte-uitdagingen volgens werkgeversorganisaties Unizo en VOKA

28 jun. 2022 — J. Renard - S. Teughels

Beschrijving

De krapte piekt als nooit tevoren en zal nog vele jaren het arbeidsmarktdebat domineren. Nochtans was de krapte aangekondigd en perfect voorspelbaar gezien de demografische oorzaak. De samenloop van demografie én krapte én economische onzekerheid, zou beleidsmakers en sociale partners moeten aanzetten tot urgent handelen. Van die urgentie is vooralsnog weinig te merken. Het begon nochtans veelbelovend, bijvoorbeeld met de 80 % werkzaamheidsgraad die de beleidsmakers als doelstelling in de spotlight plaatsten. Om de krapte te bestrijden, bespreken we in deze visietekst tien maatregelen die we als meest urgent beschouwen. De eerste maatregel heeft betrekking op de nood aan data en informatie. Daarnaast dient de activering consequent uitgebouwd te worden in alle uitkeringsstelsels en moet er ingezet worden op meer interregionale mobiliteit en op responsabilisering. Verder is er nood aan een gepaste loonkostverlaging en een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook de mogelijkheden van de aangekondigde asymmetrische bevoegdheden moeten benut worden. Verder, controleer en handhaaf de regels, zet in op economische migratie en vergeet tot slot niet in te zetten op het flankerend beleid aangepast aan de context.

Referentie

Renard, J., & Teughels, S. (2022). De visie op krapte-uitdagingen volgens werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 161-164.