Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Januari 2024

08 feb. 2024 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Gert Theunissen - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de recentste stand van zaken van de Vlaamse arbeidsmarkt op vlak van werkzaamheid en werkloosheid, tewerkstelling en sectoren, en vacatures en krapte. Ook na toevoeging van gegevens voor de laatste maanden van 2023 blijft de globale conclusie overeind dat de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen sterk presteert. De werkzaamheidsgraad is doorgestoomd naar een recordniveau, maar plafonneert de voorbije kwartalen wel vlak onder 77%. De werkloosheidsgraad lijkt uit te bodemen iets boven (een erg lage) 3%. De loontrekkende bevolking stijgt nog in omvang, zij het aan een vertragend tempo.

De eerder conjuncturele en voorlopende indicatoren geven intussen licht negatieve signalen af, zonder evenwel alarmerend te zijn. De uitzendactiviteit daalt licht sinds begin 2022. Het ondernemersvertrouwen blijft onder zijn gemiddelde niveau hangen. De aantallen ontvangen en openstaande vacatures zitten in een dalende lijn sinds respectievelijk de zomer en herfst van 2022. We constateren ook een stijging in het aantal werkzoekenden zonder werk (wzw) en een afname van hun uitstroom naar werk, met als belangrijke kanttekening dat er in hoofdzaak meer niet-beroepsactieven ingestroomd zijn in de wzw, terwijl het aantal werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag licht gedaald is. De afname van het aantal openstaande vacatures, in samenspel met de toename van de werkzoekenden zonder werk in bemiddeling, zorgt voor een lichte ontspanning van de Vlaamse arbeidsmarkt. Toch blijven we in Vlaanderen geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt in historisch perspectief.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., Theunissen, G., & Vansteenkiste, S. (2024). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Januari 2024 (Werk.Focus 2024 nr. 1). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2023

09 okt. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2023

24 jul. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Maart 2023

20 apr. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M4

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen