Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2022

07 jul. 2022 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De in de tweede helft van 2020 ingezette herstelbeweging, weerklinkt ook sterk in dit kwartaalbericht. De arbeidsmarkt blijft voornamelijk positieve signalen uitsturen: zo bereikt het trendniveau van de werkgelegenheid een recordniveau, overschrijdt de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling voor het eerst het niveau van 2019-IV, blijft het aantal werkzoekenden zonder werk afnemen en heerst er op de vacaturemarkt een absolute hoogconjunctuur. Er zijn echter opnieuw ook enkele bemerkingen: zo is het aantal tijdelijk werklozen dan wel gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder, het blijft nog steeds bijna tweemaal zo hoog als het precrisisniveau. Ook het aantal faillissementen kent een verdere stijging, met zelfs een toename in mei van +24,8% ten opzichte van 3 jaar eerder, en in mei noteerden de uitzendactiviteiten een duidelijke terugval. Daarenboven confronteren de positieve signalen ons met een oud zeer: het immer toenemende aantal openstaande vacatures in combinatie met het dalend aantal werkzoekende zonder werk zorgt ervoor dat de reeds krappe Vlaamse arbeidsmarkt, steeds krapper wordt.

Of dit herstelpad ook in de toekomst verder wordt bewandeld, blijft echter erg onzeker. Zo bieden heel wat macro-economische factoren een sterke (toekomstige) tegenwind, zoals het Russisch offensief in Oekraïne, de problemen in de aanvoerketens en de heersende recordinflatie. Intussen vertoont het ondernemersvertrouwen, na enige tijd relatief stand te houden, een neerwaartse trend, terwijl ook het consumentenvertrouwen op een laag pitje staat. Hierdoor wordt verwacht dat we voor het tweede kwartaal van 2022 afstevenen op een stagnatie van de economische bedrijvigheid (0% groei), waarbij ook de vrees voor een wereldwijde recessie sterk aanwezig blijft.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2022). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2022 (Werk.Focus 2022 nr. 2). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2022

02 mrt. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. November 2021

30 nov. 2021 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2021

17 aug. 2021 — Ruben De Smet, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste, Ines Penders
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M4

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen