Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2022

18 okt. 2022 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In dit kwartaalbericht nemen we opnieuw poolshoogte van de recentste stand van zaken van de Vlaamse arbeidsmarkt op vlak van werkzaamheid en werkloosheid, tewerkstelling en sectoren, en vacatures en krapte. Dit kwartaalbericht maakt duidelijk dat de Vlaamse arbeidsmarkt op een aantal indicatoren sterker scoort dan voor de start van de COVID-19-pandemie. In het tweede kwartaal van 2022 tikte het trendniveau van de werkzaamheidsgraad af op een nieuw recordniveau. Ook de trendindex van het aantal werkzoekenden zonder werk gekend bij VDAB, stond nog nooit zo laag, terwijl hun uitstroom naar werk opnieuw het niveau van 2019 weet te evenaren. Drie kanttekeningen verschijnen bij dit positieve verhaal op basis van het huidig cijferoverzicht. Hoewel de loontrekkende tewerkstelling nog steeds verder toeneemt in vergelijking met een jaar eerder, constateren we tussen het tweede en eerste kwartaal toch een lichte daling. Op vlak van ontvangen vacatures tekent zich een eerste vertraging op, ook al blijft er nog steeds sprake van een absolute hoogconjunctuur anno augustus. De hoogconjunctuur in de vacaturemarkt die zich ook uit bij het aantal openstaande vacatures, in combinatie met de recordlaagte in het aantal werkzoekenden zonder werk, blijft voor een erg nijpende arbeidsmarktkrapte zorgen.

Terwijl bijna alle lichten op de Vlaamse Arbeidsmarkt op groen lijken te staan, tekenen een aantal conjuncturele indicatoren heel wat minder rooskleurig. Zo daalde het ondernemersvertrouwen in september reeds voor de 7de maand op rij, terwijl ook het vertrouwen van de Vlaamse consumenten in deze maand een enorme dreun te verwerken kreeg. Voor beide indicatoren is het van de zomer van 2020, in volle COVID-19-pandemie, geleden dat dergelijke rode cijfers zich aftekenden. Daarnaast vertoont de uitzendarbeid de eerste tekenen van een vertragende economie, met een duidelijke neerwaartse trend in het begin van dit jaar die sindsdien geen teken van herstel laat zien. Met een verwachte economische krimp voor het 3de kwartaal van 2022 en de aanslepende energiecrisis ten gevolge van het Russisch militair offensief in Oekraïne, is het dus de vraag hoe lang alle lichten nog groen zullen kleuren.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2022). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2022 (Werk.Focus 2022 nr. 3). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juni 2022

07 jul. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2022

02 mrt. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. November 2021

30 nov. 2021 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M3

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen