Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Monitoringsrapport opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen (editie 2020)

12 jun. 2020 — H. Van Langenhove - Ines Penders - Michelle Sourbron - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

Levenslang leren en een cultuur van permanente vorming zijn al jaren kernwoorden in het arbeidsmarktbeleid. In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie brengen we in een nieuw rapport een uitgebreide monitoring van de opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen, op basis van zes relevante gegevensbronnen: de Continuing Vocational Training Survey (CVTS), de Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) of de Labour Force Survey (LFS), de Adult Education Survey (AES), de European Working Conditions Survey (EWCS), Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) en European Skills and Jobs Survey (ESJS). Door deze bronnen naast elkaar te leggen, zijn we in staat om een voldoende rijk en genuanceerd beeld te verkrijgen van de verschillende facetten van opleidingsinspanningen aan werkgevers- en individuele zijde, met alle bijhorende drempels, motivaties, pijn- en leerpunten. We zullen deze monitoring vanaf heden jaarlijks aanvullen met de nieuwste cijfers.

Referentie

Van Langenhove, H., Penders, I., Sourbron, M., & Vansteenkiste, S. (2020). Monitoringsrapport opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen (Werk.Rapport 2020 nr.3). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Monitoringsrapport opleidingsdeelname en opleidingsinspanningen werkgevers in Vlaanderen (editie 2021)

30 nov. 2021 — Ines Penders, C. R. Gaasendam, Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen