Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

‘Staying alive’: gezondheid en welzijn van professionele muzikanten binnen de moderne muziekindustrie

20 dec. 2022 — D. Van Herreweghe - L. Vermeersch

Beschrijving

Professionele muzikanten worden van oudsher geconfronteerd met factoren die het risico op gezondheidsproblemen (zowel fysiek als mentaal) vergroten. De algemene arbeidskwaliteit is doorgaans lager dan binnen de brede beroepsbevolking en gezondheidsproblemen zijn een aanzienlijk probleem binnen de sector. Daarenboven hebben zich de voorbije jaren een aantal veranderingen binnen de muzieksector voorgedaan die de situatie potentieel nog moeilijker maken. De opkomst van sociale media en streamingdiensten heeft er voor velen voor gezorgd dat er meer werk nodig is om een leefbaar inkomen te verzamelen. De veelheid aan taken en verantwoordelijkheden in combinatie met vaak gebrekkige werkomstandigheden en financiële onzekerheid zorgt ervoor dat veel professionele muzikanten vroeg of laat geconfronteerd worden met bepaalde gezondheidsproblemen. Deze kunnen mentaal van aard zijn en leiden tot slaap- en psychische problemen zoals depressie of middelengebruik. Ook is het risico op een fysieke blessure reëel door een gebrek aan rust, overmatige repetitieve bewegingen en gebrek aan aandacht voor ergonomie. Dit artikel betreft een herwerking van een breder onderzoek op Europees niveau dat tracht meer inzicht te verwerven in de veelheid aan risico’s waarmee hedendaagse professionele muzikanten geconfronteerd worden. Daarnaast worden er beleidsaanbevelingen geformuleerd om de situatie voor hen te verbeteren. De informatie in dit artikel is enerzijds gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie binnen Europese academische en niet-academische literatuur. Daarnaast werd een reeks interviews uitgevoerd met professionele muzikanten en stakeholders uit verschillende EU-lidstaten. Tot slot werd een validatieworkshop georganiseerd om de verschillende beleidsaanbevelingen te vormen of verder op punt te stellen.

Referentie

Van Herreweghe, D., & Vermeersch, L. (2022). ‘Staying alive’: Gezondheid en welzijn van professionele muzikanten binnen de moderne muziekindustrie. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 102-112.