Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Trendrapport 2021: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

14 dec. 2021 — C. Vandenberghe - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De Vlaamse Regering ambieert een werkzaamheidsgraad van 80%. Deze doelstelling werd eind 2020 nog eens in de verf gezet in het actieplan ‘Alle hens aan dek’ voor de relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt tijdens COVID-19. Personen uit kwetsbare groepen kennen doorgaans een lagere werkzaamheidsgraad en zijn conjunctuurgevoeliger. Het is daarom belangrijk om zeker hun positie op de Vlaamse arbeidsmarkt van nabij te monitoren. In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie publiceren we daarom de tweede editie van het ‘Trendrapport 2021: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt’. We zoomen in het rapport in op personen met een migratieachtergrond, jongeren en NEET-jongeren, kortgeschoolden, 55-plussers, personen met een arbeidshandicap, de niet-beroepsactieve arbeidsreserve en diverse huishoudposities. Die laatste categorie is een nieuwe toevoeging in deze editie van het Trendrapport.

Net zoals in de eerste editie van dit rapport bespreken we de arbeidsmarktpositie van al deze groepen aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, uitstroom naar werk en opleidingsdeelname. Ook de socio-demografische kenmerken komen telkens aan bod. Bepaalde eigenheden, opvallende cijfers, worden wat meer in de diepte geanalyseerd, net zoals de impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarktsituatie van verschillende kwetsbare groepen. De cijfers in dit rapport lopen tot en met 2020, waardoor ze het effect van het eerste jaar van de COVID-19-pandemie integreren. De impact op de Vlaamse arbeidsmarkt blijft dan wel binnen de perken dankzij een aantal beschermende maatregelen, het coronavirus heeft de kloof tussen de sterkere en meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt wel degelijk vergroot. Zo zijn een aantal kwetsbare groepen zwaarder dan gemiddeld getroffen door de pandemie, zoals personen met een migratieachtergrond en jongeren.

Referentie

Vandenberghe, C., & Vansteenkiste, S. (Red.) (2021). Trendrapport 2021: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt (Werk.Rapport 2021 nr.2). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Trendrapport 2020: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

06 okt. 2020 — Ruben De Smet, Ines Penders, M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste, R. Boey, H. Van Langenhove, E. Van Onacker
Rapporten Copublicatie
Meer lezen