Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Werk aan de winkel: re-integratie na ziekte via uitzendwerk

29 jun. 2021 — M. Carpentier - A. De Coen - K. Goffin

Beschrijving

De groep van langdurig zieken wordt alsmaar groter en is de voorbije jaren op de radar gekomen van het Vlaamse activeringsbeleid. Uitzendwerk lijkt op papier een interessante manier om opnieuw aan de slag te gaan, maar is het ook een valabele piste voor deze doelgroep? In opdracht van VDAB onderzocht IDEA Consult het potentieel van uitzendwerk voor re-integratie in de arbeidsmarkt. Deze studie toont aan dat de instroom van langdurig zieken in uitzendwerk momenteel nog beperkt is, ondanks de troeven die aan uitzendwerk gelinkt worden (namelijk flexibiliteit, uitproberen van jobs en het krijgen van een loon). De knelpunten wegen voor de meesten zwaarder door. Enerzijds spelen algemene knelpunten voor re-integratie een rol, zoals medische en psychosociale drempels, administratie en onduidelijke financiële impact. Andere drempels gelden specifiek voor re-integratie via uitzendwerk (onder andere weinig expertise met de doelgroep, de commerciële setting van uitzendkantoren en te weinig zekerheid voor de doelgroep). De belangrijkste conclusie is bijgevolg dat er nog heel wat structurele knelpunten zijn die re-integratie na ziekte in het algemeen bemoeilijken en die eerst moeten aangepakt worden vooraleer men werk kan maken van re-integratie via uitzendwerk. We identificeren een aantal werven die actie vragen om de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt te stimuleren, ook via uitzendwerk.

Referentie

Carpentier, M., De Coen, A., & Goffin, K. (2021). Werk aan de winkel: re-integratie na ziekte via uitzendwerk. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 168-175.