Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond

30 sep. 2020

Beschrijving

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.

Deze cijferpagina vormt een verder aanvulling op de cijfer reeks 'bevolking volgens socio-economische positie' en bevat enerzijds verdere uitsplitsingen naar nationaliteit en anderzijds verdere uitsplitsingen naar migratieachtergrond, maar bevat minder gedetailleerde gegevens naar leeftijd en geslacht.

Bij de opsplitsing naar socio-economische positie maken we een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking (op arbeidsleeftijd). De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekende).

De migratieachtergrond van een persoon wordt bepaald door vier criteria: de huidige nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit van de vader en de eerst gekende nationaliteit van de moeder.

De tabellen tot op gemeenteniveau laten een opdeling volgens vier categorieën van nationaliteit of migratieachtergrond toe: Belg, andere EU-15, andere EU-28 en niet-EU.

De tabellen tot op RESOC-niveau laten bevatten zes categorieën: Belg, andere EU-15 (buurlanden), andere EU-15 (West-EU-15), andere EU-15 (Zuid-EU-15), andere EU-28 en niet-EU.

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ, RSVZ, RIZIV, RVA, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), DWH AM&SB bij de KSZ, BISA

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in de volgende methodologische rapporten.