Ga verder naar de inhoud

Beroepenprojecties

Met de ontwikkeling van onze beroepenprojecties willen we zicht bieden op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. We maken inschattingen van hoe de toekomstige aanwervingsbehoefte naar de verschillende beroepen in Vlaanderen de komende jaren kan evolueren. Het model dat we ontwikkelen laat ons toe om de aanwervingsbehoefte van beroepen op verschillende niveaus van aggregatie uit te werken en te analyseren, waardoor uiteenlopende actoren ermee aan de slag kunnen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, met al haar kansen en uitdagingen. Denk aan burgers, loopbaanbegeleiders, beroepsverenigingen, organisaties, beleidsmakers en dergelijke meer.

Deze beroepenprojecties maken deel uit van het project m.b.t. geïntegreerde arbeidsmarktprojecties (GAP) van ons Steunpunt Werk, waarmee we zowel de arbeidsvraag als het arbeidsaanbod in kaart helpen brengen en willen confronteren met elkaar om toekomstige mismatches beter te kunnen afleiden.

Totale tewerkstelling en aanwervingsbehoefte

Met ons model stellen we verschillende componenten van informatie over de verwachte evolutie van beroepen ter beschikking. Ten eerste bieden we zicht op de historische en geprojecteerde evolutie van de totale tewerkstelling per beroepsgroep op verschillende aggregatieniveaus. Deze informatie maken we beschikbaar voor de verschillende sectoren in Vlaanderen en voor de Vlaamse arbeidsmarkt in zijn geheel.

Ten tweede maken we ook onze geschatte aanwervingsbehoefte naar beroepen in Vlaanderen inzichtelijk en dit zowel tijdens de historische als de projectieperiode. Deze aanwervingsbehoefte splitsen we op naar de aanwervingsbehoefte die ontstaat omdat werknemers vertrekken uit hun huidige job (vervangingsvraag) en de aanwervingsbehoefte die ontstaat door eventuele groei van het beroep (uitbreidingsvraag). Hierbij hanteren we het perspectief van een specifiek beroep: enkel indien mensen het beroep verlaten (richting een ander beroep, niet-beroepsactiviteit of werkloosheid) leidt dit tot een vervangingsvraag.

In het themanummer van Over.Werk van juni 2024, dat betrekking heeft op de toekomst(prognoses) van de arbeidsmarkt, lichten we de methodologie van de beroepenprojecties toe en brengen we ook een analyse van de resultaten tot hier toe. In dit artikel bespreken we enerzijds de aanwervingsbehoefte voor twaalf overkoepelende beroepsgroepen tijdens de historische en projectieperiode en gaan we ook na wat er aan de oorzaak ligt van de geprojecteerde aanwervingsbehoefte. Daarnaast zoomen we in op twee maatschappelijk erg relevante beroepen, de leerkrachten en zorg- en verpleegkundigen, en gaan we voor deze beroepen ook na waaruit de aanwervingsbehoefte zou ontstaan.

Dashboard beroepenprojecties

De beroepenprojecties kunnen geraadpleegd worden in ons interactieve dashboard. Daarin kan enerzijds de historische en verwachte evolutie van de gevraagde tewerkstelling in beroepen in sectoren en op de Vlaamse arbeidsmarkt geraadpleegd worden. Anderzijds stellen we er ook de historische en geprojecteerde aanwervingsbehoefte naar beroepen in Vlaanderen ter beschikking. De geprojecteerde aanwervingsbehoefte naar beroep geven we relatief weer (ten opzichte van de tewerkstelling in het beroep in het laatste historische jaar) en splitsen we op naar de verschillende oorzaken ervan.

Bouwsteen voor competentieprognoses

De beroepenprojecties zijn één van de componenten van de geïntegreerde arbeidsmarktprojecties en staan ons binnen dit model toe om de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt in te schatten. Deze vraag zal in een later stadium geconfronteerd worden met de projecties aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt om potentiële mismatches te helpen signaleren.

Andere interessante thema's

Geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel

Hoe evolueren de vraag en het aanbod van arbeidskrachten in de toekomst? Welke mismatches kunnen er in de toekomst zijn op de arbeidsmarkt?

Meer lezen

Sectorprojecties

Hoe evolueren de aanwervingsbehoefte en vergrijzing in de sectoren in de toekomst?

Meer lezen

Beroepen

Hoe evolueert het aantal werkenden in verschillende beroepsklassen?

Meer lezen

Schoolverlatersprojecties

Hoe evolueert de instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt in de toekomst?

Meer lezen