Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2022

02 mrt. 2022 — Ruben De Smet - Ines Penders - Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De rode draad in ons vorige kwartaalbericht was het herstelpad dat de Vlaamse arbeidsmarkt heeft ingezet sinds de tweede helft van 2020. In dit kwartaalbericht kunnen we deze boodschap verder doortrekken, maar met enkele bemerkingen. Enerzijds weerklinken er ondanks het toeslaan van de omikronvariant verschillende positieve signalen. Zo zet de werkzaamheidsgraad zijn groeipad verder door en overschrijdt de tewerkstelling voor het eerst sinds 2019-IV de kaap van 2 000 000 VTE. Anderzijds is de werkzaamheidsgraad van bepaalde kwetsbare groepen zoals kortgeschoolden, personen met een migratieachtergrond en jongeren nog niet terug op precrisisniveau. Daarnaast blijft het aantal tijdelijke werklozen ook nog steeds op een hoog niveau: anno december 2021 ligt dit aantal meer dan twee keer zo hoog als pre-COVID in dezelfde maand twee jaar eerder. Ook het aantal faillissementen kent een behoorlijke toename (+51,1% op jaarbasis in januari), al blijft dit nog onder het pre-COVID-niveau van twee jaar geleden.

Nu de COVID-19-pandemie de Vlaamse arbeidsmarkt stilaan minder in haar macht heeft, komt de structurele uitdaging van arbeidsmarktkrapte terug sterker naar de voorgrond. Voor COVID-19 kende Vlaanderen reeds een sterke krapte en deze is zich de voorbije maanden terug forser aan het hernemen. De sterke economische groei die in 2021 werd verwezenlijkt en de daaruit volgende absolute hoogconjunctuur in het vacaturelandschap, maakt die krapte in Vlaanderen opnieuw nijpender. De COVID-19-pandemie heeft de afgelopen periode veel onzekerheid gebracht op de Vlaamse arbeidsmarkt. Nu deze pandemie wat meer op de achtergrond verdwijnt, borrelen er echter nieuwe bronnen van onzekerheid op die ook een impact kunnen hebben. We denken daarbij aan de hoge inflatie en het militaire offensief van Rusland in Oekraïne die een rem kunnen vormen op de toekomstige economische groei en conjunctuur.

Referentie

De Smet, R., Penders, I., Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2022). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2022 (Werk.Focus 2022 nr. 1). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. November 2021

30 nov. 2021 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2021

17 aug. 2021 — Ruben De Smet, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste, Ines Penders
Rapporten
Meer lezen

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Mei 2021

11 mei 2021 — Ruben De Smet, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste, Ines Penders
Rapporten
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2022 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen