Steunpunt WSE | Kenniscentrum arbeidsmarkt

  • @SteunpuntWerk RT : Het juni themanummer van Over.Werk spitst zich toe op de 'jongerengarantie'. Signaleer gerust interessant onderzoek aan mij!

    1 dag 3 uur geleden

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine