Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 33 items found. Showing 33 items on page 2 of 3.

Arbeidsmarktprojecties

1985 - 2030

Projecties van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens verschillende scenario's voor België en de gewesten

Meer lezen

Jobs en vacatures

2000 - 2021

Ontvangen vacatures, openstaande vacatures (volgens beroepsgroep), vacaturegraad

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2021

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

2008 - 2020

Aandeel jongeren al dan niet schoolgaand of in opleiding naar arbeidsmarktstatuut

Meer lezen

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2020

Ontleding van het arbeidspotentieel van de bevolking tussen 20 en 64 jaar in de provincies, gewesten en België

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Werkenden naar sector en arbeidsregime

2006 - 2019

Werkenden en loontrekkenden naar sector, arbeidsregime, geslacht, leeftijd en woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Toepassing lokale arbeidsmarkten

2003 - 2019

Reeks arbeidsmarktindicatoren op basis van de Vlaamse arbeidsrekening waarin je cijfers voor België kan visualiseren tot op gemeentelijk niveau

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid

2006 - 2019

Binnenlandse werkgelegenheid naar leeftijd, geslacht, sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel

2006 - 2019

Inkomende en uitgaande pendel naar geslacht, leeftijd en sector naar woonplaats en werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Vestigingen en jobs

2006 - 2019

Aantal vestigingen met personeel naar sector en dimensieklasse en het aantal jobs naar sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

1999 - 2020

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

1983 - 2020

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij 15-plussers in de hoofdjob, opgesplitst naar geslacht en arbeidsregime

Meer lezen