Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 2 of 3.

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2022 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2022

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2022

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

1983 - 2021

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij 15-plussers in de hoofdjob, opgesplitst naar geslacht en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2022

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

2008 - 2021

Aandeel jongeren al dan niet schoolgaand of in opleiding naar arbeidsmarktstatuut

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd

2009 - 2021

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd voor de gewesten en België

Meer lezen

Sectorprojecties

2014 - 2030

Evolutie van de aanwervingsbehoefte en vergrijzing per sector

Meer lezen

Arbeidsmarktprojecties

1985 - 2030

Projecties van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens verschillende scenario's voor België en de gewesten

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Werkenden naar sector en arbeidsregime

2006 - 2019

Werkenden en loontrekkenden naar sector, arbeidsregime, geslacht, leeftijd en woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Toepassing lokale arbeidsmarkten

2003 - 2019

Reeks arbeidsmarktindicatoren op basis van de Vlaamse arbeidsrekening waarin je cijfers voor België kan visualiseren tot op gemeentelijk niveau

Meer lezen