Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 33 items found. Showing 33 items on page 2 of 3.

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2022

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsreserve

1999 - 2022

Het aandeel ondertewerkgestelden, het aandeel werklozen, de niet-beroepsactievengraad, aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van zorgredene, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Arbeidsmarktmobiliteit

1992 - 2022

Jobanciënniteit, jobmobiliteit, arbeidsmarkttransities en uitstroom naar werk werkzoekenden

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

1999 - 2022

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd

2009 - 2022

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd voor de gewesten en België

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2022

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Jobs en vacatures

2000 - 2022

Ontvangen vacatures, openstaande vacatures (volgens beroepsgroep), vacaturegraad

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2022

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2022

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

1983 - 2021

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij 15-plussers in de hoofdjob, opgesplitst naar geslacht en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

2008 - 2021

Aandeel jongeren al dan niet schoolgaand of in opleiding naar arbeidsmarktstatuut

Meer lezen

Sectorprojecties

2014 - 2030

Evolutie van de aanwervingsbehoefte en vergrijzing per sector

Meer lezen