Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

A total of 34 items found. Showing 34 items on page 2 of 3.

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2023 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M3

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2006 - 2022

Bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief, loontrekkend en zelfstandig/helpers), geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en niet-beroepsactievengraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2023

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Provinciale trendindicatoren

2021 K4 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio, Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Jobs en vacatures

2004 - 2023

Ontvangen vacatures, openstaande vacatures (volgens beroepsgroep), vacaturegraad

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel in kaart

2008 - 2021

Inkomende en uitgaande pendel naar woonplaats en werkplaats per gewest, provincie, referentieregio of gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendeltabellen op maat

2008 - 2021

Inkomende en uitgaande pendel naar woonplaats en werkplaats per gewest, provincie, referentieregio of gemeente

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2023

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Arbeidsmarktprojecties

1985 - 2032

Projecties van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens verschillende scenario's voor België en de gewesten

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

1999 - 2022

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen