Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 3 of 3.

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid

2006 - 2019

Binnenlandse werkgelegenheid naar leeftijd, geslacht, sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel

2006 - 2019

Inkomende en uitgaande pendel naar geslacht, leeftijd en sector naar woonplaats en werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Vestigingen en jobs

2006 - 2019

Aantal vestigingen met personeel naar sector en dimensieklasse en het aantal jobs naar sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2003 - 2019

Bevolking naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Sociale balans: opleidingsinspanningen in bedrijven

2010 - 2019

Opleidingsinspanningen in bedrijven: opleidingsparticipatiegraad, opleidingsuren en gemiddelde opleidingsduur per werknemer dan wel per deelnemer

Meer lezen

Sectoren en paritaire comités

2003 - 2020

Aantal werknemers naar de 42-WSE sectoren volgens arbeidsregime, geslacht en leeftijd en het aantal werknemers per paritair comité naar geslacht, leeftijd en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid naar nationaliteit

2008 - 2018

Binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid naar naar geslacht, nationalteit en woonland volgens werkplaats per arrondissement

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond

2003 - 2018

Bevolking naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, nationaliteit en herkomst volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen