Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 3 of 3.

Vlaamse Arbeidsrekening: Vestigingen en jobs

2006 - 2019

Aantal vestigingen met personeel naar sector en dimensieklasse en het aantal jobs naar sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

1983 - 2020

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij 15-plussers in de hoofdjob, opgesplitst naar geslacht en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2003 - 2019

Bevolking naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Sociale balans: opleidingsinspanningen in bedrijven

2010 - 2019

Opleidingsinspanningen in bedrijven: opleidingsparticipatiegraad, opleidingsuren en gemiddelde opleidingsduur per werknemer dan wel per deelnemer

Meer lezen

Sectoren en paritaire comités

2003 - 2020

Aantal werknemers naar de 42-WSE sectoren volgens arbeidsregime, geslacht en leeftijd en het aantal werknemers per paritair comité naar geslacht, leeftijd en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid naar nationaliteit

2008 - 2018

Binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid naar naar geslacht, nationalteit en woonland volgens werkplaats per arrondissement

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond

2003 - 2018

Bevolking naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd, nationaliteit en herkomst volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2019

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen