Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 1 of 3.

Jobs en vacatures

2000 - 2022

Ontvangen vacatures, openstaande vacatures (volgens beroepsgroep), vacaturegraad

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2022

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

1983 - 2021

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij 15-plussers in de hoofdjob, opgesplitst naar geslacht en arbeidsregime

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2021

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2021

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

2008 - 2021

Aandeel jongeren al dan niet schoolgaand of in opleiding naar arbeidsmarktstatuut

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2022 K3

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2023 M1

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2022

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2022 K3

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2021

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen

Arbeidsmarktmobiliteit

1992 - 2021

Jobanciënniteit, jobmobiliteit, arbeidsmarkttransities en uitstroom naar werk werkzoekenden

Meer lezen