Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 33 items found. Showing 33 items on page 1 of 3.

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2021

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2021 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2022 M4

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2021

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Baanloze gezinnen

2006 - 2021

Aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd

2009 - 2021

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd voor de gewesten en België

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2021

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2021

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2021

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2021

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2021

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen