Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 16 items found. Showing 16 items on page 1 of 2.

Gefilterd op:

50 OR 55 OR 60

Arbeidsmarktprojecties

1985 - 2030

Projecties van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens verschillende scenario's voor België en de gewesten

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2022 K1

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2021

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2021

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2021

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2021

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Toepassing lokale arbeidsmarkten

2003 - 2019

Reeks arbeidsmarktindicatoren op basis van de Vlaamse arbeidsrekening waarin je cijfers voor België kan visualiseren tot op gemeentelijk niveau

Meer lezen

Aandeel startende zelfstandigen

2004 - 2019

Aandeel startende zelfstandigen naar geslacht en leeftijd in de gewesten en België

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Werkenden naar sector en arbeidsregime

2006 - 2019

Werkenden en loontrekkenden naar sector, arbeidsregime, geslacht, leeftijd en woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid

2006 - 2019

Binnenlandse werkgelegenheid naar leeftijd, geslacht, sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel

2006 - 2019

Inkomende en uitgaande pendel naar geslacht, leeftijd en sector naar woonplaats en werkplaats per gemeente

Meer lezen