Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 15 items found. Showing 15 items on page 1 of 2.

Gefilterd op:

50 OR 55 OR 60

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K3

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Arbeidsmarktprojecties

1985 - 2032

Projecties van de werkzaamheidsgraad en aanverwante indicatoren volgens verschillende scenario's voor België en de gewesten

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2022

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2022

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2022

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsreserve

1999 - 2022

Het aandeel ondertewerkgestelden, het aandeel werklozen, de niet-beroepsactievengraad, aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van zorgredene, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2022

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

1999 - 2022

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2022

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2006 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief, loontrekkend en zelfstandig/helpers), geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en niet-beroepsactievengraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Toepassing lokale arbeidsmarkten

2003 - 2019

Reeks arbeidsmarktindicatoren op basis van de Vlaamse arbeidsrekening waarin je cijfers voor België kan visualiseren tot op gemeentelijk niveau

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Werkenden naar sector en arbeidsregime

2006 - 2019

Werkenden en loontrekkenden naar sector, arbeidsregime, geslacht, leeftijd en woonplaats per gemeente

Meer lezen