Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Trendrapport 2023: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

22 dec. 2023 — S. Botterman - F. Geraert - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie publiceren we de vierde editie van het Trendrapport 'Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt'. Dit rapport bespreekt de arbeidsmarktpositie van een reeks kwetsbare groepen aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, uitstroom naar werk en opleidingsdeelname. Meer bepaald gaat het over (NEET-)jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen geboren buiten de Europese Unie, personen met een arbeidshandicap, niet-beroepsactieven, vrouwen en bepaalde huishoudposities.

Aan de hand van de werkzaamheidscijfers merken we dat de Vlaamse arbeidsmarkt al grotendeels is hersteld van de coronacrisis, ook bij deze aandachtsgroepen. Enkel de kortgeschoolden lijken zich als enige groep voorlopig nog niet te herstellen. Ondanks de algemeen positieve tendens op vlak van werkzaamheid blijven er nog steeds duidelijke kloven bestaan tussen de aandachtsgroepen en andere werkenden. De continue monitoring van deze groepen blijft daarom onontbeerlijk.

Bovendien is het ook belangrijk om voldoende stil te staan bij de unieke kwetsbaarheden die we bij de aandachtsgroepen vaststellen. Zo gaat bijvoorbeeld de werkzaamheid van jongeren er op vooruit, maar tegelijkertijd blijft het absoluut aantal jongeren met een tijdelijk contract wel sterk groeien. En de generatiekloof tussen 25- tot 54-jarigen en 55-plussers halveert weliswaar, maar bedraagt nog steeds 27,5 procentpunt. Dit en veel meer is terug te vinden in het uitgebreide Trendrapport.

Referentie

Botterman, S., Geraert, F., & Vansteenkiste, S. (Red.) (2023). Trendrapport 2023: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt (Werk.Rapport 2023 nr.1). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Trendrapport 2022: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

11 dec. 2022 — R. Boey, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Trendrapport 2021: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

14 dec. 2021 — C. Vandenberghe, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Trendrapport 2020: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

06 okt. 2020 — Ruben De Smet, Ines Penders, M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste, R. Boey, H. Van Langenhove, E. Van Onacker
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Gerelateerde cijfers

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2023

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2023

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2023

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen