Ga verder naar de inhoud
Over.Werk 2023 nr. 1

Financiële prikkels, loonvallen en gezinnen met een laag inkomen op de arbeidsmarkt

Volledige editie downloaden

Monitoring van de arbeidsmarkt

Themakatern - onderzoeksbijdragen

De werkbonus in België: hoe ver kan men gaan?

26 jun. 2023 — A. de Mahieu
Externe auteurs
Meer lezen

De effectiviteit van financiële prikkels om lerarentekorten aan te pakken. Een systematisch literatuuroverzicht

26 jun. 2023 — T. Stolp, M. Somers, L. Fleck, W. Groot, F. van Merode
Externe auteurs
Meer lezen

Schooluren en de carrièrekloof tussen vrouwen en mannen

26 jun. 2023 — N. Deschacht
Externe auteurs
Meer lezen

Themakatern - open debat

Een duurzaam inkomen boven de armoedegrens als basis voor een succesvol traject naar werk

26 jun. 2023 — H. Degerickx, L. Cochez, T. Claes
Externe auteurs
Meer lezen

Naar een job die kansen biedt voor bestaanszekerheid en een duurzame toekomst

26 jun. 2023 — H. Van Hootegem, V. Stroobants
Externe auteurs
Meer lezen

Iemand moet het zeggen. Over werk als welzijn

26 jun. 2023 — R. Claes
Externe auteurs
Meer lezen

Gepubliceerd

Interregionale tewerkstellingszones op basis van een vraag- en aanbodanalyse

26 jun. 2023 — D. Valsamis, T. Goesaert, E. De Rouck, K. Huysmans
Externe auteurs
Meer lezen

Herdenken van jobs: naar een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen

26 jun. 2023 — B. Moens, B. van Lierop, W. Peersman
Externe auteurs
Meer lezen

Open Hiring in Vlaanderen: een job zonder sollicitatiegesprek

26 jun. 2023 — E. Derous, M. Carlier, T. Kindt, P. Martens, S. Schouppe
Externe auteurs
Meer lezen

Jobkwaliteit in België in 2021

26 jun. 2023 — S. Vanmarcke, L. Thil, L. Szekér, K. Lenaerts, S. Vandekerckhove, N. Deschacht, C. Detilleux, H. De Witte, A. Babic, C. Montagnino, M. Pierrot, I. Tojerow, M. Verdonck, K. Bosmans, K. Van Aerden, L. Vanderleyden, C. Vanroelen
Externe auteurs
Meer lezen

De rol van werkgevers bij de duurzame tewerkstelling van niet-beroepsactieven

26 jun. 2023 — K. Goffin, Y. Sempels, A. De Coen, D. Valsamis, Sarah Vansteenkiste
Copublicatie
Meer lezen

Markt of netwerk? Overheidssturing via marktwerking en samenwerking

26 jun. 2023 — L. Struyven, W. Van der Beken
Externe auteurs
Meer lezen

Open debat