Ga verder naar de inhoud

Team

Het team van het Steunpunt Werk telt tien medewerkers. Hieronder vind je van elke medewerker de contactgegevens en de voornaamste expertisedomeinen.

Op de contactpagina vind je de algemene contactinfo van het Steunpunt Werk.

Sarah Vansteenkiste

Diensthoofd - dagelijkse leidinggevende

Sarah is master in de Economische Wetenschappen, master in Advanced Studies in Economics en heeft een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (thema: zoekgedrag werklozen). Ze is sinds 2009 werkzaam op het Steunpunt Werk en diensthoofd sinds 2016. Ze is tevens deeltijds associate professor binnen FEB, KU Leuven.

Sarah stuurt het team aan en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmatie, uitwerking en communicatie van de onderzoeksthema's, cijfers, publicaties en het tijdschrift Over.Werk. Ze staat ook in voor de externe projecten. Ze is lid van uiteenlopende stuurgroepen binnen de Vlaamse overheid en andere arbeidsmarktactoren. Ze geeft regelmatig lezingen en neemt verschillende adviesrollen op zich, bv. als lid van de arbeidsmarktexpertengroep van de Vlaams minister van Werk, de OESO Skills Strategy for Flanders, de Vlaamse Brede Heroverweging, Visie 2050, ...

Katrien Wauters

Administratief medewerker

Katrien is sinds 2013 als administratief medewerker verbonden aan het Steunpunt Werk.

Romy Debroey

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Romy heeft een bachelor in Personeelswerk (HR) en een master in de Sociologie. Sinds 2023 werkt ze als onderzoeksmedewerker voor het Steunpunt Werk.

Ze werkt voornamelijk rond de onderzoeksthema’s Arbeidsreserve, Kwetsbare groepen en Levenslang Leren. Hiernaast biedt ze ondersteuning bij de update van het dashboard Vlaanderen binnen Europa.

Ruben De Smet

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Ruben is master in de Sociologie en Bedrijfseconomie. Hij is sinds 2018 als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Steunpunt Werk. Hiervoor was hij ook enkele jaren actief in nationaal en internationaal marktonderzoek.

Ruben is vooral actief in de onderzoeksthema’s Conjunctuur en trendmonitoring en Arbeidsmarktpositie. Hierbij staat hij onder andere in voor het kwartaalbericht Vlaamse Arbeidsmarkt en de gemeentelijke statistieken naar woonplaats binnen de Vlaamse Arbeidsrekening.

Eva Hannon

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Eva heeft een master in de arbeids- en organisatiepsychologie en werkt sinds 2023 als onderzoeksmedewerker bij het Steunpunt Werk.

Eva is vooral actief in het onderzoeksthema Trends en toekomstbeeld. Daarbinnen werkt ze aan de ontwikkeling van het Geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel.

Boie Neefs

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Boie heeft een master in de economische wetenschappen, in de vergelijkende en internationale politiek en in conflict and development. Hij is sinds 2011 als onderzoeksmedewerker werkzaam op het Steunpunt Werk.

Boie is vooral actief in het onderzoeksthema Trends en toekomstbeeld. Zo staat hij in voor de sectorprojecties en werkt hij momenteel aan een model rond instroomprojecties. Vanuit deze ervaring zal hij de volgende jaren meewerken aan de uitbouw van competentieprognoses binnen het Steunpunt. Daarnaast draagt hij via zijn expertise m.b.t. de RSZ-databanken bij aan de Vlaamse Arbeidsrekening – met onder andere de uitwerking van de pendelstatistieken – en de kwartaalberichten.

Ines Penders

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Ines is master in de Economische Wetenschappen en Journalistiek. Sinds eind 2019 werkt ze als onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt voor het Steunpunt Werk.

Als medewerker van het kenniscentrum is Ines vooral actief rond de onderzoeksthema’s Levenslang Leren, Kwetsbare groepen, Arbeidsmarktpositie en Conjunctuur en trendmonitoring. Op vlak van bronnen ligt haar expertise bij de Enquête naar de Arbeidskrachten en de Labour Force Survey. Daarnaast is ze lid van het redactieteam van het tijdschrift Over.Werk.

Bart Scholiers

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Bart is master in de filosofie en sociologie. Hij is sinds 2015 als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Steunpunt Werk.

Hierbij is Bart vooral actief in de onderzoeksthema’s Arbeidsreserve, Arbeidsmarktmobiliteit, Kwetsbare groepen, Vacatures en Krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast werkt Bart mee aan de wetenschappelijke ondersteuning en verdieping van het Datawarehouse AM&SB bij de KSZ.

Gert Theunissen

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Gert is master in de sociologie en sinds 2011 als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Steunpunt Werk. Hiervoor was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het HIVA en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Gert is vooral actief rond de onderzoeksthema’s Arbeidsmarktpositie, Jobs en vacatures en Trends en toekomstbeeld. Hij voorziet de Werkzaamheidsprojecties van een jaarlijkse update en werkt aan de verdere ontwikkeling van het achterliggende model. Hij staat ook in voor de ontwikkeling van de Beroepenmonitor. Als deel van het GAP-team werkt hij mee aan de Geïntegreerde arbeidsmarktprojecties binnen het Steunpunt. Hij is tevens lid van het redactieteam van het tijdschrift Over.Werk.

Quinten Vanrespaille

Onderzoeksmedewerker arbeidsmarkt

Quinten is afgestudeerd als master in de economische wetenschappen en master in Advanced Studies in Economics. Hij is sinds juli 2023 als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Steunpunt Werk.